Albert akční leták: aktuální supermarketu od 11.5. - 17.5.2016 strana 9/12Akční nabídka

Textový přepis

1990 11 9013,901 26,50) -24 % -14 % fris isscoo niigght • 330 3 ml m • 10000 ml m = 66,04 ,04 044 kč kč • vybr y ané dr d uhy hy • 0,55 l • 1 l = 2233,8 3,80 3, ,80 kkčč • zálo zálo áloha loha naa láh láááhhev ev 3 kč 1690 22,50) -24 % kiingsw nggsw swoo oodd oo • cide cide derr de • 330 30 m mll • 100 100 ml = 5,1 5,133 kč • vyybr bbrrané ané dr d uhy hy 14 90 19,901 -25 % 31 90 44,90) -28 % 1790 23,90) -25 % frris fris isco c co • 330 330 3 ml • 100 0 m mll = 5,43 43 kč kč • vybr yb ané ybra ané dr d uuhy hy 9 9014,501 -31 % heineken krušovice 12 zlaattop zl zlat opram rraame men en 11 11 • světlý ležák • 400 ml • 100 ml = 3,73 kč • záloha na láhev 3 kč • světlý ležák • 1,5 l • 1 l = 21,27 kč • 0,5 l = 10,64 kč • svět věěttlý lý le ležá lež ežák ež ák • 0,5 ,5 l • 1 l = 19,8 9,880 kč 9,80 • zá zál ál hhaa naa láh áloh álo llááh láhev áhev 3 kč sm 19 170x280 v08 zaklad 01-12.indd 9 05.05.16 16:37