Albert akční leták: aktuální supermarketu od 11.5. - 17.5.2016 strana 12/12Akční nabídka

Textový přepis

90 24 9 0 1 4 19,901 rajčata červená oválná 34,90) • 25 250 g • 10 100 g = 5, 5,96 96 kč -28 % sleva 25% jaabbllkkaa ggoold ollddeenn del elic icio iouuss sskkllááddaaná ná • 1 kkgg nekt ne ktaarrin ktar rin inky ky baalleenné • 50000 g • 1100 00 g = 66,,98 00 98 kkčč 34 90 49,90) -30 % čessnnek če ek čer erst sttvý vvýý 54 90 69,90) • 200 200 00 g • 100 100 00 g = 16,4 6,,445 kč 3290 39,90) -17 % -21 % ppapr pa apprriikka žžllutá uuttá • 1 kkgg čers če rsttv vá skli skli sk lize zeň špan šp aně ělllsk ssk ko 12 90 17,901 hroozzny hr ny bílé ílílé bbeezs zsem emen enné enné né • 500 00 g • 10000 g = 66,,98 98 kkčč 3490 44,90) -22 % -27 % mrke mr kev sv svaz vaazzek ek • 1 ks ks ř zzaanéé kvěěttiiny ře ny • ccena eena en n zaa 1 kyt kkyyytici ic ic 49 90 cchhiaa sem emíínnka nka ka • 2500 g • 1000 g = 15 15,96 ,996 96 kkčč • nale lleezne ezne znnneetee u úse se u sek oovo ov vvoocee a zele zele eleninny super cena 3990 59,90) iluust ilu str ttrraač ačn ččnní fot ooto ttoo -33 % adresa provozovatele: ahold czech republic, a. s., radlická 117, 158 00 praha 5 – nové butovice. veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. v letáku jsou použita ilustrační fota. ceny všech produktů platí pouze v termínu od 11. 5. do 17. 5. 2016, není-li uvedeno jinak. uvedené ceny jsou bez dekorace. distribuci zajišťuje společnost mediaservis. v případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. chyby v tisku vyhrazeny. tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. nabídka úsekových položek neplatí pro prodejny bez obsluhovaného úseku. cenová nabídka neplatí v hypermarketech albert. letáková nabídka platí do vyprodání zásob. uvedené ceny jsou v kč. 19/16 sm 19 170x280 v08 zaklad 01-12.indd 12 05.05.16 16:38