Albert akční leták: aktuální supermarketu od 11.5. - 17.5.2016 strana 5/12Akční nabídka

Textový přepis

smetana 14 90 19,901 • 31% • 200 g • 100 g = 7,45 kč -25 % zmrzlina carte d´or • 900 ml–1 l • 100 ml od 8,99 99 kč • vybrané druhyy 89 90 134,902 filé bez kostí • 300 g • 100 g = 16,64 kč -33 % -19 % mražené leerdammer plátky • 100 g • vybrané druhyy 2790 38,90) -28 % lučina • 120 g • 100 g = 19,09 kč • vybrané druhy 2290 super cena 49 90 61,901 29,90) -21 % bbllať aťác ácké ácké ké zla lattoo • 120 20 g • 10000 g = 19 19,59 59 kkčč 59 • vyybr ybbbrraané annéé dr druhy uuhh • pou ouuzze pro ouz ro ppro prroodde dej eejjny jny ny ss ooobsl bbsssluuho bsl uhho hovan vaaným va anným ým úse ússeekem ús keem ke m • chlazená • 400 g • 100 g = 12,48 kč 49 90 67,90) -26 % mražené tavený sýr primátor • 140 g • 100 g = 19,22 kč 2690 37,90) -29 % jihočeská niva 2350 hotová jídla • ce cena na za 10 100 g • po pouze uuzze pr prodej odeejjnnyy od s ob obsslluhov uhoovvan uh anýým m ússeekem kem ke král sýrů hermelín • 120 g • 100 g = 20,75 kč • vybrané druhy 14 2490 28,90) -13 % 916,9010 sleva 11% mlék árenské v ýrobk y, mr ažené sm 19 170x280 v08 zaklad 01-12.indd 5 05.05.16 16:36