Albert akční leták: supermarket od 4.5. - 10.5.2016 strana 6/12Textový přepis

anglický rohlík 10 • 10 100 g • po pouuzze pprro pprrod odej ejny ny s vvllas ast stn tní dopé do pékkáárn péká rnou ou 916,9010 sleva 35% 31 9059,90) -46 % 790 rreellaax siruup • 0,,77 l • 1 l = 45, 5,,58 kč • vybr v ran a ddrruhy ané 9,90( -20 % croi cr oiss ssannt ssan muultlti m ltic iceerreá eálnní akkcce pla ak lat attí od 4. 5. do 17. 7. 5. 5 20 20116. 6 6. 10990 149,902 • 65 g • 100 1000 g = 12 12,1 ,,16 16 kkčč •m másl ássllový ásl ás ovvýý ov • pouz ouzze pro ro pro prro roddej deej ejny ny s vlas vlas asttn astn as tní ní ní do dopék ppéék ékárn árnouu ár árnou -26 % božžkkov božk bo ov origi rigi ri ginaal • 37 37,5 7 5% • 0,5 l • 1 l = 2119 19, 9, 9,80 80 kč kč • v na nabíd bídc bí dce ce tak také ké božk ožžkov žkov ov s ciáál 333% sp spe 3%, 3% %, sp spice icced cceed 30%, 0% %, %, káávvov káv ovvýý 3333% a ma mandl ndlový ovvý 330% 00% %, 0,55 l za 109, 099,90 009, 9,90 90 kč 2690 16 90 22,90) 34,90) -22 % -26 % a e plat akc ak latí oodd 4. 5. do la do 17. 177.. 5. 2201 200016.. 2690 chlé ch lééb šv švýc ýcarsk ýca arsk ar ský dueettky du ky • kro rou rou rouc oucen cceeenný s oolliva ivam iv vaami mi • 320 20 g • 10000 g = 8, 8,4411 kkčč ••.p .ppou oouz uuzze ze pro ro ppro rodej ro oddej deeejjnnyy s vvlas laasstní la las tnní dopéká dop o éká op éékkárn ká kárrn rno nou no • různ ůzznné nnápl ůz áápl áp ppllně ně • baale lené le né • 220 20 g • 10 100 g = 7,6 77,,66699 kč 36,90) -27 % nneesst steaa leedový čaj ča • 1,,,55 l • 1 l = 177,9 ,994 kč • vyybbrané né drruh uhhy uhy chle ch hle leebá báne báne bá nekk ve venezi nezi ne zia ia 1790 23,90) • svvět věě lý lý, ý tm mavý vý • 32 vý 32200 g 320 • 100 00 g = 5, 5,6600 kkčč • poou ouz uzze pprro ro pro rroodej rodej ddeej ejny ny s vvlas laaasstní llas ttnnníí do dopé ppék éékkárn árrnnnou ár oouu -25 % akc kcee plat atíí od 27. 44.. ddoo 10. at 00.. 5. 2016. 016. 6. 6. whhis w i ka kas as gran anul uullle pro kočkky pr • 0,95 9 –1,4 kgg • 1 kg od 64,2 ,22 ,2 2 kčč • vybrané dr d uhy při koupi 1 ks whiskas granulí pro kočky dárek zdarma 1 ks pochoutky dreamies. cena pochoutek bude odečtena na pokladně. 8990 139,902 -35 % + akkkcce plat plattí oodd 27 27. 4. do 10. 5. 20 2016 16. 6 pečivo pečivo ivvo o sm 18 170x280 v08 zaklad 01-12.indd 6 28.04.16 12:43