Albert akční leták: supermarket od 4.5. - 10.5.2016 strana 5/12Textový přepis

jihoče ji hhooče česk česk ský eeiida dam uuzzzen enýý en 13 90 15,901 • ceena enna na za za 11000 g • ppouz ouz oou uuzze ze prod rod ro odejn dej eejn jjnny s obs bbsl ssluuho hhoovan vaannýým va vaným m úse ússeeke ús keem kem m eeiidam dam 40 da 40% 0% • cena enaa zzaa 10 100 00 g • pouz ouuz uze prod uze rroooddeejn ejjjnny ny s obbs bsl sslluh uuho hova ho van aanným nýým m úúse ússe seke kkem eem m • 150 g • 100 g = 13,27 kč • vybrané druhy řecký jogurt bílý • 140 g • 100 g = 8,50 kč 1990 24,90) olomoucké tvarůžky malé • 100 g -20 % 2190 smetanito smetanové 17 bonavita müsli 28,90) -24 % 11 90 14,901 90 23,90) -20 % -25 % ččerstvé m mléko • 1,5% •1l tvarohový dezert • 135 g • 100 g = 9,56 kč • vybrané druhy 12 90 16,901 -23 % nestlé cereálie • 440 g • 100 g = 11,35 kč • 110 g • 100 g = 22,64 kč super cena -12 % cottage 9 90 niva výseč • 150 g • 100 g = 17,27 kč • vybrané druhy 24 90 29,90) -16 % 2590 31,901 sedlčanský hermelín • 100 g • vybrané druhy -18 % • 7000– 0–75 750 g 75 • 1000 g oodd 6,666 kč k • vvyybr b an a é dr d uhhy 2290 29,90) -23 % 49 982,90)0 sleva 39% 49 90 69,90) -28 % mlékárenské mlé ml lék éká kár áre ren ens nsk ské kéé výrobky, v ýro výr ýrob obk bky ky, y, cer ccereálie eere reá eáli álie liee sm 18 170x280 v08 zaklad 01-12.indd 5 28.04.16 12:43