Albert akční leták: Sleva 25% na všechna piva od 6.5. - 8.5.2016 strana 1/2Akční nabídka

Textový přepis

ý v o d n e vík va i p l a v festi . 5 . 8 – 6. sleva 25 % na všechna piva nakupte si na víkend, platnost od pátku! ze široké nabídky vybíráme například: 8 9 9011,90. -25 % svijijaannsskký máz sv svi máz 1111% má • sv svět ětlý lýý ležžák ák • 00,,5 l • 1 l = 117 17,8 7,,880 kčč • zál zálo zá loha na lááhe hev ev 3 kč kč 29 90 39,90) -25 % hm 18 297x410 v06 prebal pivo.indd 1 -25 % bbrran aníkk aník • sv svět ětlýý ležžák ětlý ák • 1, 1,5 ,5 l • 1 l = 1199,994 kkčč • 0, 0,5 l = 9, 9,97 ,977 kč • sv svět svě ětléé výč ýčep epní ní piv ivo •2l • 1 l = 14 14,995 kč kč • 00,,5 l = 7, 7,48 48 kč -25 % raddeega ra gast st ori riggiiná rigi nál vveelkop lkop lk opop opov ovic ovi ický ký kozeel ččeerrnný koze ko • svě svět sv ětléé výč ýčeppnníí piv ivo • 0, 0,5 l • 1 l = 1199,2 ,20 kč kč • zzáálo loha ha na lláááhhe hev 3 kč hev kč • sv svěětlé ěttlé lé výč ýčeppní ní piivvo • 00,,5 l • 1 l = 1199,2 9,220 kč kč • zzáálo loha ha na llááhe áhheev ev 3 kkčč 29 1013,501 -25 % gam ga mbbrriinnuus orig or iginnál ál 10 90 39,90) 10 6012,901 -25 % zzllaattop opra rame rame men 1111 www.albert.cz 9 6012,901 ppiils lsne neerr ur urqquueelll urqu 66ppac ack • sv svět ětlý lý lež ežáákk ežák • 6× 6× 0,5 ,5 l • 1 l = 37 37,4 ,47 kč kč • 00,,5 l = 18 18,,774 kč kč 112 40 149,902 -25 % • 0, 0,5 l • 1 = 20 20,2 ,20 kč kč • záálo loha ha na lá láhe hev ev 3 kč kč buddw bu wei eiser seer b buuddvvar ar b: c cllas assic sic si • sv svět ětléé výč ýčep epní ní piv ivo • 10× × 0,5 ,5 l • 1 l = 20 20,9 ,98 kčč • 0,,55 l = 10, 0,49 49 kč • zá zálo loha ha na lá láhv hve 1100× 3 kč hve kč 104 90 139,902 -25 % aakkccee se nneevz vzta tahu tah hujjee na jjiiž zzllev evně něná ná piv ivaa.. 27.04.16 17:46